• ท่านไม่เพียงแต่เป็นบุคคลที่มอบโอกาส

  ให้กับเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ท่านคือส่วนสำคัญในการ
  ช่วยให้สังคมมีบุคคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ
  เพิ่มขึ้นในสังคมอีกด้วย

 • เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

  ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถนำตัวเอง
  และครอบครัวไปใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

 • การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ

  ที่จะส่งเสริมอนาคตของด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น มุลนิธิออคเคอร์ ชิลเด่น เฟาเดชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญ
  ทางด้านการศึกษาจึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าการส่งเสริม
  การศึกษานั้นสามารถทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิออคเคอร์ ชิลเด่น เฟาเดชั่น เกิดจากการรวมตัวของอาสาสมัคร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา และการดำรงชีพในสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อทำงานช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็นหลัก เพื่อที่จะต่อสู้ปัญหาความยากจนอันนำไปสู่การขาดโอกาสทางการศึกษา ที่จะช่วยให้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกันได้มีโอกาสทัดเทียมทางการศึกษาขึ้นในสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

มาร่วมกันให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

ชื่อบัญชี มูลนิธิออคเคอร์ ชิลเด่น เฟาเดชั่น
ธนาคาร กสิกร สาขากะรน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 897-2-05775-5
SWIFT Code : KASITHBK